Systémový projekt Kvalita I

Vzdělávání pedagogických pracovníků

15. červenec 2008

Ilustrační pracovní listy pro český jazyk a literaturu.
Nově jsme pro Vás uveřejnili popis zkoušky z českého jazyka a literatury a jejích jednotlivých dílčích zkoušek. Tyto informace naleznete na www.cermat.cz. ... VÍCE

19. červen 2008

Novelu podepsal prezident.
Dnes ve tři hodiny podepsal Prezident ČR, Václav Klaus, novelu školského zákona upravující nový model maturitní zkoušky.První maturanti budou tedy maturovat dle nového modelu již v roce ... VÍCE

5. červen 2008

Novelu školského zákona z roku 2004 týkající se změny modelu reformované maturity schválil dne 4. 6. Senát.
Z přítomných 56 senátorů hlasovalo 52 pro, 1 proti a 3 se zdrželi hlasování. V současné době čeká novela na podpis prezidenta, který je třetím a posledním krokem jejího schválení. VÍCE

Vzdělávání pedagogických pracovníků

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání řeší v rámci systémového projektu KVALITA I jako jeden z úkolů problematiku přípravy pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání. Cílem úkolu je rozvoj profesních kompetencí pedagogických a organizačních pracovníků zapojených do systému evaluace a autoevaluace škol, jak je zakotven v novém školském zákoně.

Oblast vytváření podpůrných systémů
název aktivity Podpora vzdělávání pedagogických pracovníků ve využívání systému evaluace a autoevaluace
název úkolu Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání
koordinátor Ing. Vladimír Brenkuš 224 507 626 brenkus@cermat.cz
gestorka Mgr. Martina Bezuchová 224 507 700 bezuchova@cermat.cz
pracovní skupina odborní pracovníci a specialisté, kteří pracují na projektu

Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je stanovena podoba nové maturitní zkoušky. Základní parametry nové maturitní zkoušky jsou vymezeny v ustanoveních tohoto zákona a budou konkretizovány v navazující vyhlášce MŠMT Ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. Ze zákona vyplývá, že maturitní zkouška musí být povinně konána celoplošně a týká se všech středních škol s maturitním ročníkem. Ze zákona CZVV zajišťuje odbornou přípravu pedagogických pracovníků k výkonu funkcí komisařů, hodnotitelů a zadavatelů a dále je správcem registru pedagogických pracovníků oprávněných k výkonu funkce komisařů, hodnotitelů a zadavatelů.

Úspěšný průběh vzdělávání všech pedagogických a organizačních pracovníků je jedním z nezbytných předpokladů zdárné realizace nové maturitní zkoušky a zároveň důležitou zpětnou vazbou prokazující faktickou připravenost škol na novou maturitní zkoušku.

Finanční zajištění odborné přípravy pedagogických pracovníků zajišťujících konání maturitní zkoušky podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) řeší CZVV s příslušnými odborníky MŠMT.