Systémový projekt Kvalita I

15. červenec 2008

Ilustrační pracovní listy pro český jazyk a literaturu.
Nově jsme pro Vás uveřejnili popis zkoušky z českého jazyka a literatury a jejích jednotlivých dílčích zkoušek. Tyto informace naleznete na www.cermat.cz. ... VÍCE

19. červen 2008

Novelu podepsal prezident.
Dnes ve tři hodiny podepsal Prezident ČR, Václav Klaus, novelu školského zákona upravující nový model maturitní zkoušky.První maturanti budou tedy maturovat dle nového modelu již v roce ... VÍCE

5. červen 2008

Novelu školského zákona z roku 2004 týkající se změny modelu reformované maturity schválil dne 4. 6. Senát.
Z přítomných 56 senátorů hlasovalo 52 pro, 1 proti a 3 se zdrželi hlasování. V současné době čeká novela na podpis prezidenta, který je třetím a posledním krokem jejího schválení. VÍCE

Začínáme s portfolii - náměty a inspirace

Pro ty, kteří s portfoliovým hodnocením začínají, nebo by rádi osvěžili své prověřené postupy, zde nabízíme několik tipů na aktivity, které se mohou stát součástí žákovských portfolií. Výčet aktivit není vyčerpávající ani reprezentativní. Jejich používáním se běžné pedagogické hodnocení nezmění na portfoliové a naopak portfoliové hodnocení nemusí právě tyto aktivity zahrnovat.

Portfoliové hodnocení není pouze shromažďováním dokladů o žákovských výkonech, ale zahrnuje řadu dalších informací o tom, jak se žáci/kyně učí. Jedním z cílů portfoliového hodnocení je naučit žáky/ně přemýšlet o sobě, poznávat sám/sama sebe a přijmout zodpovědnost za své chování. Díky tomu se proces učení stává úspěšnější. Níže představené aktivity pomohou do portfoliového hodnocení včlenit tento cíl.

Všechny aktivity jsou inspirovány postupy, které používají zkušení vyučující. Z čí praxe jsme čerpali, je uvedeno u každé aktivity. Konkrétní zkušenosti vyučujících s portfoliovým hodnocením naleznete v sekci Portfolia v českých školách – Portfolia očima vyučujících.

Ke každé aktivitě je připraven záznamový arch (formát .pdf) a instrukce k zadání. Instrukce uvádějí cíl aktivity, cílovou skupinu a doporučení k samotnému použití aktivity.

Většina aktivit je určena pro žáky/ně, několik pro rodiče a pro vyučující. U každé aktivity je uvedeno, pro jakou věkovou skupinu ji lze použít. Jedná se pouze o orientační údaj, neboť drobnými zásahy lze téměř každou aktivitu upravit tak, aby byla použitelná pro širší věkové pásmo.

Aby údaje z aktivit byly v rámci pedagogického portfolia užitečné, je nutné uvádět na nich datum vzniku. Dále je důležité dbát na uložení výsledného materiálu do samotného portfolia a posléze se k němu vrátit. Jedině opakovanými návraty, novým pohledem na informace a jejich porovnáváním můžeme docílit toho, že žáci/kyně zkvalitní svůj způsob učení a své sebepoznání. Jak s materiály dále pracovat, je popsáno v instrukcích u jednotlivých aktivit.

Zveřejněné aktivity mohou jistě být doplněny dalšími užitečnými náměty nebo vylepšeny o dílčí úpravy. Budeme vděční, pokud nám své připomínky a tipy pošlete. Rádi jim na těchto webových stránkách poskytneme prostor. Vaše zprávy směřujte na adresu portolio@cermat.cz.