Systémový projekt Kvalita I

15. červenec 2008

Ilustrační pracovní listy pro český jazyk a literaturu.
Nově jsme pro Vás uveřejnili popis zkoušky z českého jazyka a literatury a jejích jednotlivých dílčích zkoušek. Tyto informace naleznete na www.cermat.cz. ... VÍCE

19. červen 2008

Novelu podepsal prezident.
Dnes ve tři hodiny podepsal Prezident ČR, Václav Klaus, novelu školského zákona upravující nový model maturitní zkoušky.První maturanti budou tedy maturovat dle nového modelu již v roce ... VÍCE

5. červen 2008

Novelu školského zákona z roku 2004 týkající se změny modelu reformované maturity schválil dne 4. 6. Senát.
Z přítomných 56 senátorů hlasovalo 52 pro, 1 proti a 3 se zdrželi hlasování. V současné době čeká novela na podpis prezidenta, který je třetím a posledním krokem jejího schválení. VÍCE

O projektu

Webové stránky, které jste právě navštívili, představují hlavní výstupy z projektu Osobní portfolio žáka, který byl jednou z dílčích částí souhrnného projektu Kvalita I. Uvedený dílčí projekt řešilo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT.

Projekt byl zahájen v roce 2005 a ukončen v srpnu 2008. Na projektu se podílel široký tým odborníků a odbornic, kteří se zabývají různými aspekty hodnocení, a vyučujících ze škol, kteří poskytli praktické zkušenosti s novými způsoby pedagogického hodnocení.

Dílčí projekt Osobní portfolio žáka zahrnoval tři samostatné oblasti, které se týkaly:

  • portfoliového hodnocení ve školách
  • počítačem adaptovaného testování
  • banky testových úloh

Jaké byly cíle v jednotlivých oblastech?

Největší díl aktivit se vztahoval k portfoliovému hodnocení. V této oblasti bylo cílem projektu: 1) zmapovat, jaké jsou zkušenosti s pedagogickými portfolii na českých školách a 2) podpořit školy v úsilí o zahrnutí portfoliového hodnocení mezi běžné způsoby pedagogické hodnocení.

Portfoliové hodnocení je v českém prostředí poměrně nové a dosud neexistuje jeho ustálené pojetí. Zároveň v české pedagogice chybí širší výběr odborné literatury, po níž by mohli zájemci/kyně šáhnout. Proto jsme v rámci projektu nejprve zjišťovali, jak jsou pedagogická portfolia rozšířená a jak jim vyučující rozumí. Následně jsme navázali spolupráci se školami, které portfoliové hodnocení používají. Jejich zkušenosti jsou užitečnou inspirací pro ty, kteří s portfoliovým hodnocením teprve začínají. Na základě školní praxe jsme na závěr vybrali ukázky materiálů, které bývají součástí portfoliového hodnocení. Všechny tyto údaje jsou zveřejněny na těchto webových stránkách a rovněž jsou představovány na seminářích pro odbornou veřejnost.

Druhá část aktivit v projektu se zabývala počítačem adaptovaným testováním (tzv. computer adaptive testing). Jedná se o testování, které probíhá na počítači a je počítačem řízeno. V rámci projektu jsme mapovali zkušenosti s počítačem adaptovaným testováním v zahraničí a vypracovali studii o možnostech širšího používání tohoto druhu testování v českých školách.

Tento způsob testování je rozvíjený v zahraničí, ovšem v českém prostředí se mu dosud nevěnovala pozornost. Jeho výhodou je, že výsledek v takto zadávaném testu vypovídá velmi detailně o úrovni znalostí a dovedností daného žáka/yně. Úlohy, které žák/yně v testu řeší, jsou totiž vybírány s ohledem na odpovědi v předchozích položkách, což umožňuje soustředit se na přesné ohraničení toho, co žák/yně umí a dokáže a co již ne. Takový testový výsledek je pak užitečnou informací pro vyučující, kteří na jeho základě mohou lépe uzpůsobit výuku. Již dnes je běžné, že tradiční testy tvoří jednu z dílčích částí portfoliového hodnocení. Do budoucna by se mohly rozšířit také o testy s využitím CAT, které myšlence pedagogického portfolia odpovídají lépe.

Poslední skupina aktivit se týkala banky testových úloh. Ta je podmínkou pro tvorbu kvalitních testů, neboť umožňuje vybírat úlohy do testu na základě kombinace řady parametrů přesně tak, jak to ukládá specifikační tabulka testu. Navíc banka zaručuje větší bezpečnost, což je při používání plošných testů nezbytné. V rámci projektu byl vytvořen zadávací materiál, podle něhož bude banka testových úloh vystavěna.

Oblast hodnocení na úrovni žáka
název aktivity Hodnocení v uzlových bodech vzdělávací dráhy žáků v oblasti základního vzdělávání
název úkolu Osobní portfolio žáka
koordinátor PhDr. Jarmila Nedvědová 224 507 777 nedvedova@cermat.cz
gestor Mgr. Irena Smetáčková, PhD.   portolio@cermat.cz
smetackova@volny.cz
pracovní skupina odborní pracovníci a specialisté, kteří pracují na projektu