Systémový projekt Kvalita I

15. červenec 2008

Ilustrační pracovní listy pro český jazyk a literaturu.
Nově jsme pro Vás uveřejnili popis zkoušky z českého jazyka a literatury a jejích jednotlivých dílčích zkoušek. Tyto informace naleznete na www.cermat.cz. ... VÍCE

19. červen 2008

Novelu podepsal prezident.
Dnes ve tři hodiny podepsal Prezident ČR, Václav Klaus, novelu školského zákona upravující nový model maturitní zkoušky.První maturanti budou tedy maturovat dle nového modelu již v roce ... VÍCE

5. červen 2008

Novelu školského zákona z roku 2004 týkající se změny modelu reformované maturity schválil dne 4. 6. Senát.
Z přítomných 56 senátorů hlasovalo 52 pro, 1 proti a 3 se zdrželi hlasování. V současné době čeká novela na podpis prezidenta, který je třetím a posledním krokem jejího schválení. VÍCE

Testování 9. ročníků ZŠ

Projekty týkající se hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií realizuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání od roku 2004, kdy byl základním školám v Karlovarském kraji nabídnut monitoring výsledků vzdělávání prostřednictvím testování. S ohledem na obsah základního vzdělávání a současně na tradiční skladbu přijímacích zkoušek projekt zahrnoval testování ve třech oblastech - matematické dovednosti, dovednosti v českém jazyce a studijní dovednosti. Projekt byl koncipován tak, aby naplnil následující cíle:

  • rozšířit informace sloužící vnitřnímu systému řízení kvality škol
  • zavést prvky externí evaluace výsledků vzdělávání do základních škol
  • učinit první krok k monitorování výstupní úrovně žáků základních škol
  • nabídnout středním školám objektivní nástroje pro hodnocení uchazečů o studium

V roce 2005 probíhal projekt ve spolupráci s odbory školství, mládeže a tělovýchovy krajských úřadů krajů Karlovarského, Libereckého a Pardubického a pod záštitou MŠMT. Hodnotící fáze projektu byla zařazena do aktivit systémového projektu ESF Kvalita I a realizována za finanční spoluúčasti ESF. Od roku 2006 je projekt zaměřený na hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií již zcela řešen v rámci systémového projektu ESF Kvalita I, který byl připraven ve skupině 2 MŠMT za spolupráce partnerských organizací NÚOV a ÚIV. Projekt je zaměřen na vytváření systému monitorování a hodnocení výsledků vzdělávání.

Nutnost vytvoření systému monitorování a hodnocení výsledků vzdělávání je uváděna ve strategických pedagogických dokumentech ČR a zároveň doporučována v mezinárodních expertních hodnoceních české vzdělávací soustavy. V rámci dílčího cíle projektu SP Kvalita I aktivity 1A1U1 se stává pilotním projektem pro zavedení národní hodnotící zkoušky ověřující výsledky vzdělávání žáků na výstupu ze základního vzdělávání.