Systémový projekt Kvalita I

15. červenec 2008

Ilustrační pracovní listy pro český jazyk a literaturu.
Nově jsme pro Vás uveřejnili popis zkoušky z českého jazyka a literatury a jejích jednotlivých dílčích zkoušek. Tyto informace naleznete na www.cermat.cz. ... VÍCE

19. červen 2008

Novelu podepsal prezident.
Dnes ve tři hodiny podepsal Prezident ČR, Václav Klaus, novelu školského zákona upravující nový model maturitní zkoušky.První maturanti budou tedy maturovat dle nového modelu již v roce ... VÍCE

5. červen 2008

Novelu školského zákona z roku 2004 týkající se změny modelu reformované maturity schválil dne 4. 6. Senát.
Z přítomných 56 senátorů hlasovalo 52 pro, 1 proti a 3 se zdrželi hlasování. V současné době čeká novela na podpis prezidenta, který je třetím a posledním krokem jejího schválení. VÍCE

Aktuálně

Osvědčení pro žáky 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

7. duben 2008

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) odeslalo doporučeně dne 7. dubna 2008 školám, které se zúčastnily projektu Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 2008, výsledky jednotlivých žáků ve formě individuálních osvědčení.

Tato osvědčení obsahují výsledky žáků v zadaných testech včetně jejich umístění mezi žáky konkrétní školy, zúčastněnými žáky v kraji a v celé České republice.

Školy předají osvědčení žákům před termínem přijímacích zkoušek na střední školy.

Dalším výstupem z projektu jsou Souhrnné zprávy pro školy, které budou uveřejněny v informačním systému CERTIS do konce dubna 2008. Po přihlášení do systému (RED IZO, heslo) a vstupu do projektu
„Projekt 9. tříd ZŠ …“ si škola bude moci své výsledky stáhnout pod odkazem Dokumenty.

Individuální výsledky žáků a souhrnné zprávy pro školy jsou neveřejné a nebudou poskytnuty třetí straně.