Systémový projekt Kvalita I

15. červenec 2008

Ilustrační pracovní listy pro český jazyk a literaturu.
Nově jsme pro Vás uveřejnili popis zkoušky z českého jazyka a literatury a jejích jednotlivých dílčích zkoušek. Tyto informace naleznete na www.cermat.cz. ... VÍCE

19. červen 2008

Novelu podepsal prezident.
Dnes ve tři hodiny podepsal Prezident ČR, Václav Klaus, novelu školského zákona upravující nový model maturitní zkoušky.První maturanti budou tedy maturovat dle nového modelu již v roce ... VÍCE

5. červen 2008

Novelu školského zákona z roku 2004 týkající se změny modelu reformované maturity schválil dne 4. 6. Senát.
Z přítomných 56 senátorů hlasovalo 52 pro, 1 proti a 3 se zdrželi hlasování. V současné době čeká novela na podpis prezidenta, který je třetím a posledním krokem jejího schválení. VÍCE

Evaluace a autoevaluace školy

Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání

Cílem tohoto úkolu je připravit nástroje pro hodnocení výsledků vzdělávání, které budou využívat základní a střední školy. Školy tak získají informace o úrovni znalostí a dovedností svých žáků a následně mohou zkvalitnit vzdělávání.

Nástroje budou mít formu didaktických testů, které budou vycházet z připravovaných rámcových vzdělávacích programů (RVP). V průběhu tří let připraví Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) každoročně dva testy (jeden pro základní školy a druhý pro střední školy) ze 14 všeobecně vzdělávacích předmětů a společně s metodickou podporou pro využití testů je nabídnou školám.

Testy budou sloužit učitelům a školám pouze k vnitřní evaluaci škol a budou ověřovat míru znalostí a dovedností žáků v určitém celku učiva. Ve spolupráci s učiteli základních a středních škol vybere CERMAT určitý celek z každého vzdělávacího oboru a vytvoří pro něj didaktický test. Výběr celku učiva bude volen i s ohledem na platné pedagogické dokumenty a současně na obvyklou podobu daného učiva ve vznikajících školních vzdělávacích programech. CERMAT poskytne testy školám zdarma prostřednictvím internetové aplikace, do níž budou mít školy přístup po zadání hesla.

Oblast hodnocení na úrovni školy
název aktivity Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání
název úkolu Tvorba nástrojů pro evaluaci a autoevaluaci výsledků vzdělávání
koordinátor Mgr. Iva Kabeláčová 224 507 373 kabelacova@cermat.cz
gestor Mgr. František Brož 224 507 444 broz@cermat.cz
pracovní skupina odborní pracovníci a specialisté, kteří spolupracují na projektu