Systémový projekt Kvalita I

15. červenec 2008

Ilustrační pracovní listy pro český jazyk a literaturu.
Nově jsme pro Vás uveřejnili popis zkoušky z českého jazyka a literatury a jejích jednotlivých dílčích zkoušek. Tyto informace naleznete na www.cermat.cz. ... VÍCE

19. červen 2008

Novelu podepsal prezident.
Dnes ve tři hodiny podepsal Prezident ČR, Václav Klaus, novelu školského zákona upravující nový model maturitní zkoušky.První maturanti budou tedy maturovat dle nového modelu již v roce ... VÍCE

5. červen 2008

Novelu školského zákona z roku 2004 týkající se změny modelu reformované maturity schválil dne 4. 6. Senát.
Z přítomných 56 senátorů hlasovalo 52 pro, 1 proti a 3 se zdrželi hlasování. V současné době čeká novela na podpis prezidenta, který je třetím a posledním krokem jejího schválení. VÍCE

Archiv aktualit

27. dubna 2007

Souhrnná zpráva pro školu – výsledky projektu Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 2007

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) uveřejnilo v informačním systému CERTIS souhrnné výsledky škol, které se zúčastnily projektu Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 2007.

Souhrnná zpráva pro školu obsahuje následující skupiny výstupů:

  1. Souhrnné výsledky školy obsahující základní údaje o počtech přihlášených a zúčastněných žáků vaší školy ve srovnání s krajem a republikou, hodnocení výsledků školy v testech, v jednotlivých úlohách a základní statistické charakteristiky pro úspěšnost. Novinkou, která má sloužit především učitelům jednotlivých předmětů, je hodnocení komplexů úloh. Tyto komplexy slouží k hodnocení určitých dovedností, které jsou ve zprávě blíže specifikovány
  2. Porovnání výsledků s ostatními školami v ČR obsahující grafické srovnání.
  3. Výsledky žáků v testech, v komplexech úloh a v jednotlivých úlohách.
  4. Sebehodnocení žáků a hodnocení průběhu testování.
  5. Volba střední školy (týká se pouze žáků 9. tříd základní školy).
  6. Výsledky žáků a školní výuka.
  7. Popis komplexů úloh jednotlivých testů.

Souhrnné zprávy pro školy jsou uloženy v IS CERTIS (https://www.certis.cermat.cz). Po přihlášení do systému (RED IZO, heslo) a vstupu do projektu „Projekt 9. tříd ZŠ …“ si škola může své výsledky stáhnout pod odkazem Dokumenty. Na stejném místě je pro školy připraven k vyplnění stručný dotazník, jehož odpovědi slouží jako zpětná vazba k zefektivnění projektu.

Ukázka souhrnné zprávy (PDF, 498 kB)

20. dubna 2007

TISKOVÁ ZPRÁVA: Žáci 9. tříd a víceletých gymnázií obdrželi osvědčení o výsledcích testování

Téměř 60 tisíc žáků 9. tříd a víceletých gymnázií právě obdrželo osvědčení o výsledcích testování v rámci projektu Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 2007.

Tisková zpráva ke stažení (PDF, 256 kB)

Ukázka osvědčení (PDF, 1,1 MB)

31. 1. 2007

Tisková zpráva

Ve čtvrtek 1. února 2007 uskuteční Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) podle jednotného testovacího schématu celoplošné testování žáků, ve všech krajích ČR (mimo Prahu), v rámci projektu Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 2007. V testech CERMATu vyzkouší své dovednosti a znalosti desetitisíce žáků.
Tisková zpráva ke stažení (DOC, 70 kB)