Systémový projekt Kvalita I

15. červenec 2008

Ilustrační pracovní listy pro český jazyk a literaturu.
Nově jsme pro Vás uveřejnili popis zkoušky z českého jazyka a literatury a jejích jednotlivých dílčích zkoušek. Tyto informace naleznete na www.cermat.cz. ... VÍCE

19. červen 2008

Novelu podepsal prezident.
Dnes ve tři hodiny podepsal Prezident ČR, Václav Klaus, novelu školského zákona upravující nový model maturitní zkoušky.První maturanti budou tedy maturovat dle nového modelu již v roce ... VÍCE

5. červen 2008

Novelu školského zákona z roku 2004 týkající se změny modelu reformované maturity schválil dne 4. 6. Senát.
Z přítomných 56 senátorů hlasovalo 52 pro, 1 proti a 3 se zdrželi hlasování. V současné době čeká novela na podpis prezidenta, který je třetím a posledním krokem jejího schválení. VÍCE

Aktuality

15. červenec 2008

Ilustrační pracovní listy pro český jazyk a literaturu.

Nově jsme pro Vás uveřejnili popis zkoušky z českého jazyka a literatury a jejích jednotlivých dílčích zkoušek.

Tyto informace naleznete na www.cermat.cz. Jsou tam ke stažení ilustrační pracovní listy, které slouží k lepšímu pochopení zadání této dílčí zkoušky. V současné době připravujeme tentýž přehled pro zkoušku z cizích jazyků.

19. červen 2008

Novelu podepsal prezident.

Dnes ve tři hodiny podepsal Prezident ČR, Václav Klaus, novelu školského zákona upravující nový model maturitní zkoušky.

První maturanti budou tedy maturovat dle nového modelu již v roce 2010. Model maturitní zkoušky je k nahlédnutí zde.

5. červen 2008

Novelu školského zákona z roku 2004 týkající se změny modelu reformované maturity schválil dne 4. 6. Senát.

Z přítomných 56 senátorů hlasovalo 52 pro, 1 proti a 3 se zdrželi hlasování. V současné době čeká novela na podpis prezidenta, který je třetím a posledním krokem jejího schválení.

20. květen 2008

Dne 19. 5. 2008 v 19:00 odvysílala ČT1 v Událostech zprávu o nové maturitě s mylnou informací.

Znění zprávy je následující:
„Začaly Maturity. Přes 96 000 studentů je složí po staru a ne podle nového modelu, jak se původně počítalo. Závěrečné zkoušky se společnou částí a pak tou profilovou, kterou si určí každá škola zvlášť, se z rozhodnutí poslanců rozběhnou až od roku 2012.“
Tučně označené je chybná informace. Parlamentem schválená novela uzákoňuje start nových maturit od roku 2010. Týká se tedy již současných žáků středních škol. Prvními maturanty dle nového modelu jsou současní studenti druhých ročníku SŠ.

23. duben 2008

„Maturitní“ novela schválena Poslaneckou sněmovnou dne 23. 4. 2008

Vládní návrh „maturitní“ novely, jehož hlavním cílem je změna modelu reformní maturitní zkoušky, schválila dne 23. 4. Poslanecká sněmovna. Jejímu uvedení v život tak stojí v cestě pouze schválení Senátem a podpis pana prezidenta.

22. duben 2008

Souhrnné zprávy pro školy, které se zúčastnily projektu 9. tříd 2008

CERMAT uveřejnil dne 22. 4. 2008 souhrnné zprávy pro školy v informačním systému CERTIS.

Po přihlášení do systému CERTIS (RED IZO, heslo) a vstupu do projektu „Projekt 9. tříd ZŠ …“ si škola může své výsledky stáhnout pod odkazem Dokumenty k projektu.

S technickými dotazy (nastavení Internet Exploreru, ztráta hesla, atp.) se obracejte v pracovní dny mezi 8:00–16:00 na technickou podporu prostřednictvím emailu helpdesk@cermat.cz nebo telefonicky na čísle 224 507 225.

8. duben 2008

Maturitní novela prošla vládou

Maturitní novelu, která bude kodifikovat změnu modelu reformní maturitní zkoušky, schválila na svém pravidelném středečním jednání Vláda ČR. Novela bude nyní předložena Poslanecké sněmovně. Ministerstvo školství předpokládá, že novela nabude účinnosti počátkem nového školního roku. Více informací naleznete na www.cermat.cz v sekci Nová maturita.

7. duben 2008

Osvědčení pro žáky 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) odeslalo doporučeně dne 7. dubna 2008 školám, které se zúčastnily projektu Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 2008, výsledky jednotlivých žáků ve formě individuálních osvědčení.

Tato osvědčení obsahují výsledky žáků v zadaných testech včetně jejich umístění mezi žáky konkrétní školy, zúčastněnými žáky v kraji a v celé České republice.

Školy předají osvědčení žákům před termínem přijímacích zkoušek na střední školy.

Dalším výstupem z projektu jsou Souhrnné zprávy pro školy, které budou uveřejněny v informačním systému CERTIS (https://www.certis.cermat.cz) do konce dubna 2008. Po přihlášení do systému (RED IZO, heslo) a vstupu do projektu „Projekt 9. tříd ZŠ …“ si škola bude moci své výsledky stáhnout pod odkazem Dokumenty.

Individuální výsledky žáků a souhrnné zprávy pro školy jsou neveřejné a nebudou poskytnuty třetí straně.

11. března 2008

Katalogy požadavků

Dne 11. 3. 2008 byly na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání zveřejněny katalogy požadavků ke zkouškám společné části maturitní zkoušky pro rok 2010.

Katalogy požadavků ke zkouškám jsou ke stažení na www.cermat.cz

31. ledna 2008

Devítka 2008 - tisková zpráva

Testování znalostí a dovedností žáku navštivujících poslední ročník základního vzdělávání, které se uskutečnilo ve dnech 29.-30. 1. 2008, hlásí rekordní účast.

Přesně 1800 škol do něj přihlásilo 77 061 žáku 9. tříd a odpovídajících ročníku víceletých gymnázií. Projekt už popáté realizuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) s finanční podporou Evropského sociálního fondu (ESF).

S výsledky testování (Dovednosti v českém jazyce, Matematické dovednosti, Obecné dovednosti) budou žáci seznámeni ješti před dubnovým termínem přijímacích zkoušek na střední školy. Ty je tak mohou v rámci přijímacího řízení využít. Osvědčení, které žáci dostanou, bude obsahovat nejenom počet dosažených bodů, ale také porovnání s průměrnými výsledky školy, kraje a celé České republiky.

Letos potřetí je testování celorepublikové. Uskutečnilo se ve všech krajích, s výjimkou Prahy, na kterou se vztahují jiná pravidla pro čerpání peněz z ESF. Školy se do projektu přihlašují dobrovolně, za testování i zpracování výsledku nic neplatí.

Zatímco v roce 2006 se do projektu přihlásilo téměř 60 tisíc žáku, loni už to bylo více než 70 tisíc dití. Testy každoročně řeší i tisíce žáku se speciálními vzdělávacími potřebami. Úlohy pro ni CERMAT upravuje tak, aby minimalizoval jejich zrakové, sluchové i jiné znevýhodnění a přitom zachoval srovnatelnou obtížnost testu.

Počet přihlášených žáků a škol v jednotlivých krajích:

KrajPočet žákuPřihlášených školKrajPočet žákůPřihlášených škol
Středočeský8089197Pardubický5212131
Jihočeský5578133Vysočina5336123
Plzeňský4420106Jihomoravský9301204
Karlovarský264069Olomoucký6163146
Ústecký6878164Moravskoslezský10768231
Liberecký4757122Zlínský413484
Královéhradecký378590Celkem770611800

28. listopadu 2007

Ukončeno přihlašování do projektu „Devítky 2008“

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) ukončilo dne 16. listopadu 2007 elektronické přihlašování škol do projektu Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 2008.

Zájem škol o účast v projektu opět vzrostl, přihlášeno je více než 77 000 žáků z 1800 škol. Do projektu jsou zařazeni i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, ti tvoří necelých 5% z celkového počtu přihlášených žáků.

Testování proběhne podle jednotného testovacího schématu v úterý 29. ledna 2008 ( testování dovedností v polském jazyce 30. ledna 2008).

5. listopadu 2007

Zahájení přihlašování do projektu „Devítky 2008“

V pondělí dne 5.11. 2007 bylo zahájeno přihlašování škol do projektu Hodnocení výsledků vzdělávání žáku 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníku víceletých gymnázií 2008.

Přihlašování škol do projektu probíhá elektronicky prostřednictvím IS CERTIS (https://www.certis.cermat.cz). Ukončeno bude v pátek dne 16. listopadu 2007.
Určený termín pro přihlášení nebude prodloužen

2. listopadu 2007

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 2008

Centrum pro zjištování výsledků vzdělávání (CERMAT) odeslalo dne 19. října 2007 základním školám a víceletým gymnáziím ve 13 krajích (kromě Prahy) doporučeným dopisem pozvánku k účasti v projektu Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 2008.

Tento projekt je financován z prostředku ESF v rámci SP KVALITA I.

Testována bude úroveň dovedností v českém jazyce, matematických dovedností, obecných dovedností a ve školách s polským vyučovacím jazykem také úroveň dovedností v polském jazyce. Testováni budou všichni přihlášení žáci včetně žáku se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou integrováni ve školách bežného typu nebo navštěvují speciální školy.
Projekt není určen pro žáky s mentálním postižením, kteří se vzdělávají ve třídách nebo školách s upraveným vzdelávacím programem.

Úcast základních škol a víceletých gymnázií v projektu jedobrovolná, testování i zpracování výsledku je pro zúčastněné školy zdarma.

Přihlašování škol do projektu se uskuteční od 5. do 16. listopadu 2007 prostřednictvím internetové stránky CERMATu.

Testování proběhne podle jednotného testovacího schématu v úterý 29. ledna 2008 (testování dovedností v polském jazyce 30. ledna 2008).

Doplňující informace k projektu poskytneme na elektronické adrese devitka08@cermat.cz, případně na čísle 604 421 218. V zájmu usnadnení komunikace prosíme, aby školy zejména při písemném kontaktu uváděly REDIZO a název školy.

3. září 2007

Informace pro ředitele základních a středních škol

Ve školním roce 2007/08 nabízí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) účast školám v projektu Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 2008.

Informace k projektu Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií 2008 budou zveřejněny na webových stránkách CERMATu do konce září 2007.

Pokračování programu Maturita nanečisto a projektu Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. ročníků ZŠ se v tomto školním roce neuskuteční!